Tereza Štenclová
Herecké zkušenosti: čestné uznání, cena za herecký výkon (Workshop Slezského divadla Opava, Letní herecká škola JAMU), Poslední muž (Pidivadlo), Krvavá svatba (Pidivadlo), Dům na zbourání, 27 vagónů bavlny               Dovednosti: amatérská divadelní praxe, práce s hercem pod vedením Jakuba Stránského (Slezské divadlo Opava) a Zbyškem Humpolcem (HaDivadlo)

F. G. Lorcia - Krvavá svatba

Poslední muž AKA Praktická příručka pro život v Praze v 21. století - Marek Blažíček

Feministická psychotropní opereta Poslední Muž je o krásách pikem nasáklé nevěstky Prahy a zbytečnosti mužského pokolení. Držte si nosní přepážky, sraz si dáme pod koněm!